Rate this post
MA_HA_CHI_QUAN_PHAP_MON_VIEN_DON_-_Thien_Thai_Tri_Khai_-_Tu_Hoa_Nhat_Tue_Tam_dich

Thiên Thai Tam Đại Bộ của Trí Khải Đại Sư gồm:
Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Văn Cú (Pháp Hoa Văn Cú)
Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Huyền Nghĩa (Pháp Hoa Huyền Nghĩa) và
Maha Chỉ Quán.

“Mỗi tác phẩm nhấn mạnh vào mỗi chủ đề đặc thù, tác phẩm thứ nhất giảng chi tiết từng lời Kinh Pháp Hoa; tác phẩm thứ hai trình bày hệ thống Phật học siêu việt của Trí Khải qua những đề mục và ý nghĩa vi diệu trong bản Kinh Pháp Hoa; và tác phẩm thứ ba là hệ thống thực hành thâm sâu của riêng Trí Khải về Chỉ và Quán đặt căn bản trên những chú giải của Đại Sư về kinh Pháp Hoa”. (Pháp Hoa Huyền Nghĩa trang 31-32. Nhà xuất bản Phương Đông)

Trong quá trình đọc “Pháp Hoa Huyền Nghĩa” (sách bìa cứng của Nhà xuất bản Phương Đông; Từ Hoa Việt dịch) có đoạn: “Trong số những tác phẩm của Trí Khải Đại Sư, tác phẩm Huyền Nghĩa đặc biệt lôi cuốn sự chú ý của tôi. Ngoài những điểm đáng kể trong tam đại bộ, có lẽ vì tính chất của Huyền Nghĩa – một đường hướng chú giải kinh Pháp Hoa có hệ thống, giáo pháp tối hậu của Thế Tôn đã hiện nguyên hình trong một tác phẩm sâu thẳm, gồm thu hầu hết hệ thống tư tưởng và triết học Phật giáo của Trí Khải”.(Sđd tr.32), tôi thấy bức rứt ở chỗ cụm từ “hiện nguyên hình”
Tôi cố hiểu câu văn trên theo một cách thoáng hơn “giáo pháp tối hậu của Thế Tôn đã hiển lộ trọn vẹn trong một tác phẩm sâu thẳm” nghe có vẻ trang nghiêm hơn. Tuy nhiên dịch là dịch, dịch giả phải căn cứ vào bản gốc để dịch, vì thế tôi nghĩ mình nên tìm bản anh ngữ “The Profound Meaning of the Lotus Sutra” để tiện bề nghiên cứu

Search trên mạng tình cờ phát hiện ebook “Ma Ha Chỉ Quán” bản PDF từ trang thuvienhoasen.org (theo đúng bản của Nhà Xuất Bản Phương Đông, Từ Hoa Nhất Tuệ Tâm dịch). Bản PDF này đã được mã hóa nhằm hạn chế việc sao chép và chỉnh sửa; vì thế việc chuyển nó sang ebook.prc và .epub có hơi mất một chút thời gian và e rằng không hoàn chỉnh như sách bìa mềm. Tôi đã mua một quyển Maha Chỉ Quán để tiện đối chiếu và hoàn chỉnh ebook mà tôi đang chia sẻ cùng các bạn (các bạn có thể download ebook.PDF để tiện so sánh và tham khảo)
Nhằm mục đích chia sẻ để học tập, nghiên cứu cùng cộng đồng trên Diễn đàn là chính nên việc ebook này có sai sót do vội vàng là điều không thể tránh khỏi. Mong bỏ qua


Trân trọng.
Nguồn TVE – tambao