Phương Pháp Đầu Tư Warren Buffett

Phương-Pháp-Dầu-Tư-Warren-Buffett-PDF

  • Tác giả: Robert G. Hagstrom
  • Sinh ngày 9 tháng 10, 1956. Robert sống cùng gia đình ở Villanova, Pennsylvania
  • Tốt nghiệp Đại học Villanova.
  • Phó Giám đốc cấp cao của Tập đoàn Quản lý Quỹ đầu tư Legg Mason.
  • Ông là một thành viên của Học viện CFA và Quỹ Phân tích Tài chính Philadelphia.

Nguồn: Sinvest

Tin tức liên quan
Vui lòng đăng nhập để bình luận