Lưu trữ Danh mục: Khởi Nghiệp – Làm Giàu

Khởi nghiệp (tiếng Anh: startup hoặc start-up) là thuật ngữ chỉ về những công ty đang trong giai đoạn bắt đầu kinh doanh nói chung (Startup company), nó thường được dùng với nghĩa hẹp chỉ các công ty công nghệ trong giai đoạn lập nghiệp. Sách khởi nghiệp sẽ bổ sung thêm nhiều kiến thức, đồng hành cùng bạn trong những khó khăn giúp bạn thành công trên con đường mình đã chọn