sachvui.co được thành lập vào năm 2019. Với mục tiêu trở thành website review sách lớn nhất Việt Nam. Mang lại những thông tin hữu ích, thú vị cho mọi người nói chung và các bạn yêu sách nói riêng

Nhằm tạo ra một cộng đồng review sách cho mọi thế hệ, sở thích. Chúng tôi luôn đón nhận tất cả các bài review sách của các bạn. Hãy gửi bài review của bạn cho sachvui.co. Chúng tôi sẽ mang những tinh hoa đó đến cho mọi người